Blog My account Search

ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම පිළිබඳ ජාතික විශිෂ්ඨතා සම්මාන ප්‍රදානය 2018

ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම පිළිබඳ ජාතික විශිෂ්ඨතා සම්මාන ප්‍රදානය 2018

Wednesday, May 16th, 2018

ආචාර්ය ලලිත් එදිරිසිංහ

විශිෂ්ඨතා සම්මාන කමිටුවේ සභාපති සහ

CILT Sri Lanka ආයතනයේ ලේකම්

ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම් මධ්‍යස්ථානයක් (Logistics Hub) බවට පත් කිරීම ජාතික වශයෙන් පිළිගෙන ඇත. ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම ඉතා වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක් නිසා ජාතික වශයෙන් එම සේවා ඇගයීමට ලක් කිරීම වැදගත්වේ. එමගින් එම ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව සමාජය තුළ ධනාත්මක කතිකාවක් ගොඩනැගේ. එමගින් යම්කිසි ක්ෂේත්‍රයක උන්නතියට මහඟු පිටුවහලක් සිදු වන බව නොරහසක්. ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම් ක්ෂේත්‍රයට අප්‍රතිහත සේවාවක් සිදු කළ ආයතන සහ පුද්ගලයින් ඇගයීමට ලක් කිරීම සඳහා මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඇති එකම වරලත් ආයතනය වන ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම පිළිබඳ වරලත් ආයතනය ශ්‍රී ලංකා (CILT Sri Lanka) මෙම වසරේ ජූලි 17 වන දින කටයුතු යොදා ඇත.

විශිෂ්ඨතා සම්මාන පුද්ගල හා සංස්ථානික වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදේ.

  1. පුද්ගල කැපවීම, ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ වගකීම හා පාරදෘෂ්‍ය බව, ක්ෂේත්‍රයට සිදු වූ ධනාත්මක දායකත්වය, නායකත්වය සහ සහයෝගිතාවය තුළින් සිදුකල උත්කෘෂ්ඨ මෙහෙවර උදෙසා පිදෙන පුද්ගල සම්මානය (Pinnacle Award). මෙම පුද්ගල සම්මානය ජීවිතයේ එක් වරක් පමණක් ලබා ගත හැකි සම්මානයකි. එබැවින් එය සම්මාන ලාභියාට මෙන්ම මුළු මහත් ක්ෂේත්‍රයටම ඉතා හැඟුම්බර හා අමතක නොවන අවස්ථාවක් වනු ඇත.
  2. සංස්ථානික ආයතනයක් ලෙස නායකත්වය, මානුෂීය හා පාරිභෝගික නැඹුරුව, උපාය මාර්ගික ගැලපීම, සමාජ වගකීම් වලට අනුගතව සහභාගීත්ව වර්ධනය, සිද්ධාන්ත හා ප්‍රමිතිය පදනම් වූ පරිපාලනය ඉලක්ක කරගත් ප්‍රතිඵල උදෙසා විශිෂ්ඨතා පිළිබඳ පිදෙන සම්මානය (National Excellence Awards – Corporate Category). සංස්ථානික අංශයෙන් පිදෙන විශිෂ්ඨතා සම්මාන තුලින් ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය උදෙසා සියලුම ආයතන වලින් සිදු කරන්නා වූ සේවය මනා ලෙස ඇගයීමක් සිදුවනු ඇත. එය තව දුරටත් තම ආයතනික සේවාවන් මනා ශික්ෂණයක් යටතේ නව නිමැවුම් තුලින් වර්ධනය කිරිමට ඔවුන් උනන්දු කරනු ඇත.

ඉල්ලුම්පත් සකස් කිරිමේදී මතුවන ගැටලු හෝ පැහැදිලි කිරිම් සඳහා CILT Sri Lanka ලේකම් කාර්යාලය නිරතුරුව කටයුතු කරනු ලබනවා. මෙම ඉල්ලුම්පත් මනා ලෙස අධ්‍යනය කොට විනිශ්චයන් ලබා දීම සිදු වන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙම ආයතනයෙන් බාහිර විද්වත් කමිටුවක් හරහායි. මෙහිදී ඉතාමත් වගකීමක් හා පාරදෘෂ්‍ය භාවයෙන් කටයුතු කිරීමට CILT Sri Lanka ආයතනය බැඳී සිටිනවා.

මෙම සම්මාන ප්‍රදානයයට සමගාමීව තවත් විශේෂ කටයුත්තක් මෙම ආයතනය මඟින් සිදු කෙරේ. එනම් නවක සිසුන්ට ලබා දීමට බලාපොරාත්තු වන අධ්‍යයන ශිෂ්‍යත්වයි. ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමට ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම මධ්‍යම හා දීර්ඝ කාලීන සැලසුමක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි. මෙහිදී සිදු වන්නේ තෝරාගත් සිසුන් පිරිසකට ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම පිළිබඳව ගැඹුරු ලෙස හැදෑරීමට (උපාධි සහ ඩිප්ලෝමා) නොමිලයේ පහසුකම් සලසා දීමයි. මෙමගින් මූලික කරුණු දෙකක් ගම්‍ය වෙනවා. පළමුව මෙම ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ නිපුණත්වය උපාය මාර්ගික ලෙස ප්‍රගුණ කිරීමක් සිදු වෙනවා. අනෙක් අතට මෙම ක්ෂේත්‍රය සමාජගත වීම හා එහි වැදගත්කම කා වැදීම සිදුවනවා. මෙම කාරණා දෙකම අප රටට ඉතා වැදගත් ප්‍රයත්නයන් වනවා.

www.ciltsl.com වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ පහත සඳහන් දුරකතන අංක වලට ඇමතීමෙන් හෝ පැමිණීමෙන් ද ඊ මේල් මඟින් ද මෙම ඉල්ලුම්පත් ලබා ගැනීමට හැකියි. ලේකම් කාර්යාලය, CILT Sri Lanka නො. 450, ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10. දු. ක. 011 565 7357, 0777 579798, ඊ මේල් admin@ciltsl.com